ÜZLET, PÉNZ, SPIRITUALITÁS..

Az üzleti élet és a spiritualitás sokak véleménye szerint nem járnak kéz a kézben, azonban ez nem feltétlenül van így.
Néhány gondolat arról, hogyan használd a spiritualitást az üzleti sikereid növeléséhez,
..avagy ahogy a saját (üzleti) életemben a spiritualitást értelmezem.

 

Miért van az, hogy sokan úgy gondolják, a spiritualitás és az üzleti élet,
a pénz, az anyagi jólét, az üzleti sikerek, elismerések
nem összeegyeztethetőek,
de még csak egy lapon / egy napon sem említhetőek?

Miért van az, hogy spirituális szemlélettel rendelkezők úgy gondolják, a spiritualitás és az üzleti élet, egymással ellenségek;
a belső nyugalom, a lelki béke a külső javak megtagadásával lehetséges?

A téma számtalan kérdést hoz magával spiritualitást és üzleti sikereket hirdetők között, azonban írásomat nem a két tábor közötti véleménykülönbségeknek szeretném szentelni,

nem az üzleti életen kívül állóknak ajánlom, ellenkezőleg; vezetőknek, vállalkozóknak, önmagukat spirituális gondolkodásúnak valló üzleti szereplőknek.

Azt látom, nem csupán az üzleti világon kívül állók értelmezik tévesen az üzleti világ és a spiritualitás kapcsolatát, hanem önmagukat spirituális beállítottságúnak tartó vállalkozók, vezetők egyaránt,

ami számos ellentmondást, nehézséget, belső konfliktust, akadályt eredményez számukra az üzletükben és az életükben.

Nem coach-ként, hanem vállalkozóként, az üzleti élet szereplőjeként, megélőjeként szerzett tapasztalataimat, megfigyeléseimet osztom meg Veled kedves olvasóm.

A téves elképzelések, amelyek jelentős részben az elakadásokat eredményezik, úgy tapasztalom, legtöbb esetben a félreértelmezésekből, a megértés hiányából, a megszerzett információ megértésig való eljuttatásának hiányából fakadnak.

Az alábbi gondolatokkal abban kívánok segíteni Neked, hogy

  • közelebb kerülhess vállalkozásodon keresztül a megvalósítandó életcélod felismeréséhez,
  • a folyamatos fejlődést választhasd, mely jelentős üzleti sikerekben is megmutatkozhat, ha úgy döntesz,
  • nagyobb önbizalomra és bátorságra tegyél szert vállalkozóként, vezetőként, az üzleti élet szereplőjeként,

mert bizony szó szerint bátorságra van szükséged ahhoz, hogy azt a folyamatosan kiteljesedő életet válaszd életed minden területén egyaránt, melynek megélése az egyik leg-önazonosabb dolog, amit ebben az életedben megélhetsz.

Ahogy azt írtam, a félreértelmezésben és a megértés hiányában jelentős hiányosságot tapasztalok, így megosztom Veled, hogy bizonyos dolgokat én hogyan értelmezek, azok alatt mit értek, azokra hogyan gondolok.

 

Mit jelent számomra a spiritualitás?

 

Nem ‘rajongok’ a spiritualitás kifejezésért a fentiekben említett, közhiedelemben terjengő téves elképzelések végett, de hát a nap végén, mégis csak ez az, amiről beszélünk.

Spiritualitás, tudatosság, tudatos gondolkodás, isten-tudatosság. A spiritualitás élet egyfajta szemléletmódot, gondolkodásmódot, tudatos gondolkodásmódot, Isten gondolkodásmódját jelenti (nem vallásos értelemben),

mely szerint kifejeződésre juttatjuk földi létünk során, mindazt, ami(k) és Aki(k) Vagyunk,

azaz a végtelen, folyamatosan áramló Bőséget, melyhez mi magunk eszközként, forrásként szolgálunk.

Az élet a teljes Bőség kifejezéséről, megtapasztalásáról szól – életünk minden területén (bármily ‘megbotránkoztató’, beleértve ebbe az anyagi jólétet is).

A természetes állapotunk a Bőség – egészség, szerelem, párkapcsolat, karrier, anyagi jólét, boldogság, spirituális élet.. területén egyaránt. Az életünk folyton jelez, ha a természetes állapotunktól eltérünk.

A Bőségben megélt életünk az, amelyet inspirációként adhatunk a környezetünk számára, valamint örökül hagyhatunk gyermekeink, az utánunk érkező generációknak.

Annak az életnek létrehozására, melynek megtapasztalására vágyunk magánéletünkben és a világban egyaránt, csak mi = Te = ÉN vagyok képes. Mi Vagyunk Az a Generáció, Aki végre képes azzá a változássá válni, amelyre vágyik.
Te, Most!

Mit jelent számomra a vállalkozás?

A vállalkozás nem más, mint önkifejezésem egyik formája a sok közül, melyet ezen életemben választok.

Kifejezhetem magamat és egyben örömöt szerezhetek, értéket teremthetek művészként, kőművesként, vállalkozóként, gyermekként, anyaként, feleségként, férjként, nagypapaként, barátként, kézművesként, jó szakácsként, tanítóként, gyógyítóként..

Kifejezhetem magamat vállalkozóként, megmutatva, átadva azt a különleges értéket termék, szolgáltatás formájában, melynek a közvetítésére, oly formában, ahogy én teszem, csak én vagyok képes.

Mindannyian egyedi, kivételes, különleges dolgok kifejezésére vagyunk képesek, és életutunk mindez egyediség, különlegesség, kivételesség kifejezését támogatja, mutatja számunkra. Így ezen a területen is figyelnünk és megértenünk érdemes.

A vállalkozásom szolgálat – alapul véve azon IGAZságokat az üzleti életemben is, mely szerint

az életem nem rólam szól,
azért születtem, hogy adjak,
kivételes érték, Bőség kifejezésére vagyok képes,
s mindarra, aminek az átadására csak én vagyok képes, nagy szükség van..

A Pénz valójában

A pénz nem cél vagy ok, hanem következmény.
A jövedelmező vállalkozás természetes, elkerülhetetlen velejárója a spirituális fejlődése útján haladó vállalkozó vállalkozásának.

A pénz csupán egy eszköz, csereeszköz. Semleges, éppen ezért se nem jó, se nem rossz. Szándékát, felhasználója szándéka határozza meg.

A vállalkozásom pénzügyi eredményei egy kétoldalú egyenlet következményei. Egyik oldalon a saját és üzleti, önmagam beteljesítését szolgáló szándékaim állnak, míg másik oldalon az érték, melyet közvetítek másoknak.

Ha adok, akkor kapnom kell.
Ha nem kapok, akkor vagy nem adok, vagy önző és nem önzetlen okból adok (tehát nem állja meg a helyét, hogy a vállalkozásom nem rólam szól, vagy szolgálat lenne),
ha adok és kapnék, de nem fogadom el, akkor egy idő után nem tudok adni, hiszen adni csak az képes, akinek magának is van,
adni csak abból tudunk, amivel mi magunk is rendelkezünk..

Minden Egy és Egy Minden, így ebben az értelemben, ez alól a Pénz sem kivétel.
A pénz ugyanúgy energia, mint bármi más.

Minden Egy és Egy Minden, Minden Isten, a Szeretet Isten. Ha pedig így van, akkor a pénz sem kivétel, azonos mindezzel (igen minden előbbivel!).

A pénz nem csupán az ön-szeretetemet, de az általam, mint létformaként megmutatkozó szeretetet mutatja.

Mi mindent engedek be a saját életembe? Mennyire szeretem magamat? Mennyire tartom magamat érdemesnek, képesnek?

Mi mindent adok másoknak? Legyen szó a szeretteimről, idegenekről, ügyfeleimről, piacon létező társaimról, piaci szereplőkről..

Mi mindent teszek meg másokért? Feltétel, elvárás, ítélkezés, véleményezés nélkül, segítő, adó szándékkal fordulok bárkihez, mindenkihez?

Megértem, hogy Minden Egy, Minden és Mindenki Egy velem?
Ő és Az én Vagyok.
Ő Vagyok Én.
Az Vagyok Én.

Valóban adok? Önzetlenül, többet, mint amire lehetőségem van, viszonzást nem várva?..
Azért adok, mert megértettem, elfogadtam, Ki is Vagyok, vagy az egóm diktálja, mely szerint ha adok, akkor kapnom kell?

Merek gazdagodni, vagy megkérdőjelezem valódi önmagamat? Kapzsinak, elégedetlennek nyilvánítom magamat, ha a természetes fejlődésemet választom?
Félek, mit gondolnak mások, ha önmagamat, a végtelen Bőséget, gazdagságot választom?
Félek, mit gondolnak mások, ha önmagam a Bőség Forrásává válok?

Mások gazdagodása mögött a rossz szándékot, a negatív erőket látom? Vagy őszinte szívvel, hálával telten ünneplem mások (mindenki más) sikereit?

Valóban önzetlenül örülök mások anyagi boldogulásának? Mert ha így van, akkor én is egyre többet kell, hogy kapjak!

A pénz a spirituális, tudatosan gondolkodó vállalkozó számára nem ok, nem cél, nem fontos, azonban ahogy napról napra önmaga egyre teljesebb énjét választja, egyre többet tapasztal meg belőle.

Aki belül valóban gazdagodik, annál elkerülhetetlen, hogy kívül is gazdagodjon. Az már egyéni, hogy a külső gazdagság mely formája önazonos számunkra.
A belső gazdagság nem jár külső lemondással, sőt, szabadsággal jár!
Szabadon választhatunk, és nem elsősorban a lehetőségeink között, hanem
szabadon választhatjuk önmagunkat bármikor, legyen bármi, bárki is Az.

Vállalkozás kontra magánélet, vagy boldog családi élet és prosperáló üzleti élet karöltve?

Ennek az IGAZságnak a megértése újabb áttörést eredményezett az életemben.

Amikor megértettem, hogy a Bőség minden formája egy tőről fakad – hiszen Minden Egy és Egy Minden -, és ha a kifejeződés bármely formáját téves elképzeléseimmel, a megértés hiányából fakadóan akadályozom, elfojtom, akkor a Bőséget életem minden területén valamilyen szinten korlátozom.

Amikor megértettem, hogy nem kell választanom, sőt, nem szabad választanom, mert ha választok, önmagamat önmagamra találásom útján akadályozom, akkor életembe a Bőség Forrása felszakadt és együtt érkeztek a sikerek egészségem, kapcsolataim, anyagi helyzetem területén egyaránt. Nem választok, #haveitall, pontosabban a nem választás egyre nagyobb szabadságait, lehetőségeit választom, hiszen folyamatosan haladok tovább az utamon.

Nem azon emésztem magamat, hogyha a családdal időt töltök, akkor nem lesz időm a vállalkozásom feladataira, vagy ha a vállalkozásommal foglalkozom, hanyagolom a családomat – persze a saját utamat megtalálva és nem elvárásoknak megfelelve -, hanem elfogadom az abszolút IGAZságot, melyet már oly sokan demonstráltak, demonstrálnak:
minél nagyobb jólétet engedélyezek önmagamnak egy területen, annál nagyobb jólétet van lehetőségem megtapasztalni egy másik területen, vagy a többi területen. Lehetséges a sikeres karrier, boldog család, minőségi élet, egészség, spirituális kiteljesedés lemondások, választások nélkül, sőt, csak úgy lehetséges igazán.

Mi az a spirituális IGAZság, amely a folyamatos és egyre növekvő üzleti sikerek mögött áll?

Maga az Élet IGAZsága, mely szerint azért vagyunk itt, hogy egyre inkább megtapasztaljuk, kifejezzük azt a végtelen, folyamatos Bőséget, Akik Vagyunk.

Minden egyes nappal, minden egyes pillanatban lehetőségünk van önmagunk teljesebb énjét választani, ha pedig így teszünk, elkerülhetetlen, hogy egyre nagyobb Bőség megmutatkozásává és egyben megtapasztalóivá váljunk.

Mi, spirituális, tudatosan gondolkodó, tudatosságukra ébredésük mellett elkötelezett vállalkozók a vállalkozásunkat önmagunk kifejezésének, megtapasztalásának egy eszközéül választottuk, így ugyancsak elkerülhetetlen, hogy a vállalkozásunk ezzel a végtelen Bőség megtapasztalásával párhuzamosan ne haladjon.

Zárszóként talán annyit, azt is megértettem, hogy ez a folyamat, önmagunk egyre teljesebb kifejezése, megtapasztalása egy életünkön – ezen földi létről beszélek – át tartó folyamat.

Mi a módja annak, hogy az önmagát spirituálisnak tartó vállalkozó az üzletében és élete más területein tovább lépjen? Azt vallom (amit egyben teszek is), hogy egyre nagyobb megértésre érdemes szert tennünk, és ezt a megértést egy életen át érdemes mélyítenünk.

Nem gondolom, hogy a fenti, vagy más területeken jelentős utat jártam volna be

– annak ellenére, hogy az életem évről évre magasabb szintre emelkedik minden területen, és nem hasonlítható össze a korábbi éveimmel -,

éppen ellenkezőleg gondolom.

Ahol tartok, még igencsak a kezdet, nagyon az út elején járok.

Éppen ezért hihetetlenül csodás érzéssel várom mindazt, ami ezután következik számomra, a tudatos gondolkodása területén ébredező, önmagát vállalkozóként is kifejező nő számára.

 

Szeretettel,
Beáta

 

További gondolatok, támogatások önmaguk személyes fejlődése és vállalkozásuk kiteljesítése mellett elkötelezett vállalkozók, vezetők számára:

101 gazdagító IGAZság – Arra születtél, hogy gazdagságot adj! – ingyenesen letölthető

10 lépés az anyagi függetlenséget teremtő vállalkozásod felépítéséhez – ingyenes letölthető

5 kérdéssel a megértéshez, az ébredéshez – Neale Donald Walsch és Gál Beáta online kurzusa – ingyenes letölthető

Ha tetszett, kérlek oszd meg, és lájkold a bejegyzést:

Megosztás
Elküldöm emailben
Megosztás