A magasan fejlett tudatos lények 16 ismérve + 16 kérdés

Neale Donald Walsch – Az emberiség ébredése c. könyv alapján

Sokan keressük, miként szükséges jelen lennünk ahhoz, hogy személyes és kollektív életünkbe változást hozzunk. Vágyjuk a tudatos jelenlétet, és azt, hogy annak mikéntjéhez útmutatást kapjunk. 

Mindannyian más utat járunk, azonban miközben az út más, egyazon térkép adhat tisztánlátást.

A térkép több részből állhat. 

Az alábbi 16 ismérv jegyzete, melyet Neale Donald Walsch – Az emberiség ébredése c. könyvből készítettem a térképhez, amit én kerestem, hozzájárult. Mielőtt átadom Neked az ismérveket, megosztok Veled néhány gondolatot.
Fontos, hogy felismerjük a saját térképünket.
A felismerés folyamatához megosztok néhány gondolatot lentebb. 

Amit megértettem az ébredésről, tudatos létezésről: az minden pillanatban tudatos választás. 

Az életünk minden pillanata önmagában is választás.

Választunk abból a mindenből, ami létezik, adott pillanatban miként, kiként vagyunk jelen. Választunk a tudattalan és a tudatos, árnyék és fény, hiány és végtelen Bőség, és azok különböző formái között. 

Választhatunk oda-vissza, egyszer a fényt, egyszer az árnyékot, megélve a változatos tapasztalást, választási lehetőségeink végtelenségét, csak úgy önmagáért, a tapasztalás kedvéért, és választhatunk annak megfelelően, hogy egy általunk meghatározott módon megtapasztaljuk emberi életünket. 

Ha a térkép adott az utunkhoz, és az útmutatásokat figyelmen kívül hagyva egyszer előre, egyszer hátra lépünk (árnyékot és fényt, hiányt és végtelen Bőséget felváltva választunk) ne csodálkozzunk, hogy nem lépünk több lépést előre. 

Persze bolyonghatunk térkép nélkül is, hagyatkozva más bolyongók útbaigazításaira, találgatásaira, de annak hozadékát már mindannyian ismerjük, éljük, szenvedjük.

Arra is lehetőségünk van, hogy minden pillanatban a fényből, a végtelen Bőségből, a “tudatos”-ból válasszunk többet.

Folyamatos választásaink a többől új megértést, új megértéseink a további többhöz (ragyogó fényhez, további Bőséghez) új alapokat adnak. 

 A térkép nem csupán akkor nyer értelmet, amikor már ismerjük a célt. Sokszor a térképpel való ismerkedés teszi lehetővé, hogy meghatározzuk a célt. 

 Ahhoz, hogy milyen irányba lépjünk, belső navigációs rendszerünk – a testünkben zajló folyamatok, melyeket érzékelünk – pontos útmutatást adnak.

Az emberi létezés tapasztalás. Tapasztalás arról, mi is az a Minden,
mert tapasztalás nélkül a Minden Semmi. 

Tehát az Élet nem más, minthogy a Minden megtapasztalja önmagát. 

 Ha ezen tapasztalásnak emberi létünkre, az egység individuális megmutatkozására vonatkozóan értelmet kívánunk adni, akkor az értelmet az emlékezésből fakadó tudatos megélés adja. A tudatos megélés azt jelenti, hogy minden pillanatban az előző pillanatban szerzett tapasztalatainkhoz képest többként – magasabb tudatossággal bíró lényként – tapasztaljuk önmagunkat választásaink által.

Nos, eme bevezető gondolatokat követően hozom számodra a jegyzetemet a tudatos létezés 16 ismérvéről, melyek napi szinten megértést és választási lehetőséget adnak. 

Annak, hogy eme írást megosztom Veled több oka van. 

  • Az első és legfontosabb, ha épülni, tájékozódni tudsz általa önmagadra vonatkozóan, tedd azt! 
  • Az okok közé tartozik személyes kapcsolatom a szerzővel, Neale Donald Walsch-sal.
  • Az is az okok között van, hogy az elmúlt években többen kérdeztek, mit tanultam Tőle, mi az az “egy mondat”.
  • Valamint mindenképpen szeretném, ha tudnád, a többünket érintő áldást, mely szerint Neale Donald Walsch az elkövetkező napokban újra magyar vállalkozók, ébredni kívánók támogatására egy rendezvényem előadójaként érkezik hozzánk, magyaroknak szóló személyes üzenettel. A rendezvényről itt tájékozódhatsz: 

>> Neale Donald Walsch – Mit üzen a világ Neked? – október 18-án Magyarországon

 

Mit tanultam Tőle? Mi az az egy mondat? 

Erről már írtam, térképdarabokat kaptam, amiből itt egy nagy részlet. 

 A 16 ismérv, mely megkülönbözteti a tudattalanul és tudatosan jelen lévő lényt, lehetőséget ad arra, hogy felismerjünk, és válasszunk. 

Felismerjük, miként vagyunk jelen, és az élet értelmét megértve, annak mentén haladva pillanatról pillanatra többként létezzünk a mindennapokban. 

A tudatosságra ébredés messze egyszerűbb, mint ahogy azt gondoljuk,
ahogy az élet maga is messze egyszerűbb annál, mint ahogy azt magunk előtt tartjuk.

Nem egy emberfeletti, mástól elvárt lépésre van szükségünk! 

Apró, mindennapi, általunk megtett lépések hozzák az óriási változást, ahogy az mindig is volt.
“Kis lépés az embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek.”

Egy eldobott szemét darab felemelése, vagy azonnal a megfelelő helyre helyezése.
Egy betartott ígéret. 

Véleményezés, megítélés helyett a másik életének, választásainak, másságának, egyediségének tisztelete, ünneplése, éltetése feltétel nélküli szeretettel. 

No, de lássuk a 16 ismérvet!  

Az ismérveket a saját megértéseim szerint jegyzeteltem le, és azokhoz hoztam egy-egy kérdést, hogy tudatos szabad választásodban (választásod szerint) támogathassalak.   

 

A 16 ismérv, különbség: 

 

1. A magasan tudatos lények értik az élet átfogó EGYSÉGét, és megélik azt. Az ember, aki nem ébredt tudatosságra gyakran ignorálja vagy megtagadja azt. 

Te a mai napon hol éled és hol tagadod az EGYSÉGet, azt, hogy mindennel, mindenkivel EGY vagy és minden, mindenki EGY Veled? 

 

2. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények mindig igazat mondanak. Az ember, aki nem ébredt tudatosságra gyakran hazudik önmagának és másoknak egyaránt. 

Hol van lehetőséged őszintének, őszintébbnek lenned magaddal, valaki mással a mai napon? (Lélekből fakadó vágyból és nem büntetésből, az elkülönülést tovább erősítve!)

 

3. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények szavai és cselekedetei összhangban vannak, míg az alacsony tudatossági szinttel bíró ember gyakran cselekszik saját kijelentéseivel, döntéseivel ellentétesen. 

Miben van lehetőséged az integritást választani? Miben van lehetőséged a mai napon azt cselekedni, amiről beszélsz? (Választod azt az alvási időt, táplálkozási, testmozgási minőséget, amiről egy ideje beszélsz?)

 

4. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények értik, megértik és elfogadják a mindenséget működtető törvényeket, azokkal összhangban léteznek. Az alacsony tudatossági szinttel bíró ember gyakran viseltetik azzal ellentétesen. 

 Mely általad ismert spirituális törvénnyel van lehetőséged a mai napon összhangban létezned? Mit fog az adni számodra, ha megteszed? (Kezdd a számodra legegyszerűbben működtethetővel! Vonzás törvénye, végtelen Bőség törvénye…?)

 

5. A tudatosan létező lények önmaguk működését szabályozzák, a tudattalan lények a legkülönbözőbb módokon mások működését irányítják.

Milyen változást van lehetőséged önmagad működésében eszközölni a mai napon, ha leveszed mások működésének irányításáról a figyelmedet és önmagadra helyezed? Mi az, amit a legegyszerűbben megtehetsz és a legtöbb örömet adja?

 

6. A tudatos lények nem élik a hiány, elégedetlenség, elégtelenség illúzióját. A tudattalan lények csak azt élik. 

Miben van lehetőséged a mai napon a hiány illúziója helyett a végtelen Bőség IGAZságát választani? (Pl.: elengedheted a hajszát, hogy mások figyelméért, elismeréséért, szeretetéért cselekedj?)

 

7. A tudatos lények tapasztalnak, és nem a birtoklás, tulajdonlás elgondolásával élnek, míg az alacsony tudatosságú lényeket a birtoklás vágya élteti. 

Hol tart fogva a birtoklás, tulajdonlás téves elgondolása, és hol van lehetőséged abból elengedni a mai napon?

 

 8. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények mindenüket megosztják másokkal, míg az alacsony tudatossági szinttel bíró ember ezt csak ritkán teszi, bizonyos körülmények között, és határt szab a megosztás mértékének. 

Mit nem adsz? Hol nem adsz? Hol adsz csak egy bizonyos mértékig, szintig? Mi történne, ha a mai napon önzetlenül adnál tudatos megértéssel bíró énedre hagyatkozva? Hogyan éreznéd magad tudatos lényként? 

 

9. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények a harmóniát élik a technológia, a természet, a kozmosz között. Az alacsony tudatossági szinttel bíró ember csak ritkán tesz így. 

Hol van lehetőséged a mai napon harmóniát létrehozni természet és technológia kapcsolatában a privát életedben? 

 

10. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények semmilyen körülmények között nem oltanak ki egy másik emberi életet. A tudattalan emberi jelenlét megteszi azt.   

Lásd, mihez vezet a téves elgondolásokkal éltetett düh, frusztráció, sértődöttség, félelem, harag, a tudatlan jelenlét…! Miként van lehetőséged a mai napon minden embertársaddal és önmagaddal szemben nagyobb tiszteletre, az emberi élet és az élet tiszteletére ébredni? 

 

 11. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények éltetik a környezetet, amiben fizikai megnyilvánulásuk során léteznek. A tudattalan jelenléttel bíró ember gyakran rombolja, károsítja azt. 

Mit tehetsz ma a Földért, a minket körülvevő élővilágért? Mi az az apró dolog, amit ha mindannyian megtennénk Veled együtt, óriási változást hozna csak ma? Megteszed mindenki mástól függetlenül? (Megosztod velünk a blog szövege alatt a komment részben, mi az?!🙏❤️  Szükségünk van Rád, a Te meglátásodra, tettedre, példamutatásodra! Nagyon megköszönöm mindannyiunk nevében, hogy megteszed, és megosztod velünk!)

 

12. A tudatossággal bíró lények semmilyen formában, semmilyen körülmények között nem mérgezik magukat, míg a tudattalan jelenléttel bíró ember megteszi azt. 

(Mit eszel, mit iszol, mit lélegzel, mit érzel, mit hallgatsz a mai napon? Választod az éltetőt mára magadnak?)

 

13. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények semmilyen körülmények között nem versenyeznek egymással, míg az alacsony tudatossági szinttel bíró ember gyakran megteszi azt.

(A verseny meg nem értést mutat. Azt mutatja: azt választod, hogy nem érted, ki vagy, hol vagy, miért vagy itt, életfeladatod van, isteni útmutatás támogat… A mai napon megteszed-e, csak egy dologban és csak mára, hogy elengeded a versenyt? Mi mindenre ad lehetőséget Neked az, ha így teszel?) 

 

14. A magasan fejlett tudatossággal bíró lények tudják, hogy semmire nincs szükségük, míg az alacsony tudatossági szinttel bíró ember gyakran választ önmaga számára szükségből fakadó tapasztalatot. 

(Miről gondolod, hogy nincs? Lehetőség, pénz, idő, szeretet…? Mi történne ha lenne? Csak a mai napon mi változna? Mi történne, ha beengednéd a megértést, hogy van?) 

 

15. A magasan fejlett tudatos lények tapasztalják és kifejezik a feltétel nélküli szeretetet önmaguk és mindenki más számára. A tudattalan jelenléttel bíró ember az isteni minőségről sem tudja elfogadni, hogy feltétel nélküli szeretettel bír, így az istenségeket tudattalan emberi viselkedési mintákkal ruházza fel.

(Néhány gondolat tőlem: a spiritualitás isteni önvalóra ébredést jelent – az én értelmezésemben. Hogyan történhet meg az isteni minőség önmagunkba engedése, az EGYség választása, ha az istenit negatív emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel: ítélkező, elváró, büntető, elégedetlen, feletted álló, kiszámíthatatlan, haragos, szeszélyes, érdektelen, önző…

 Mi az az isteni minőség, ami egy a végtelen szeretettel? Miben több, mint amit eddig tévhitként cipeltél magadban róla? Mi ad rá okot, hogy közelebbiként fogadd el önmagad számára? Esetleg önmagadat van lehetőséged ehhez nagyobb szeretettel elfogadnod?)

 

16. A tudatos lények tudják, miként használják az (metafizikai) Erőt. A tudattalan lények nincsenek azzal tisztában. 

Ha a mai napodat Te teremtheted, mit teremtesz és miként? A miként arra utal, milyen belső változást eszközölsz önmagad működtetésében, hogy a teremtésedet a fizikai valóságodba hívd? 

Megérted, hogy mindig is mindenre érdemes voltál, hiszen az EGYség minőségével bírsz? 

Megérted és elfogadod, hogy még csak teremtened sem kell, hiszen minden volt, van, lesz, így pusztán választanod?…

 

Nos, drága Olvasóm! Köszönöm, hogy blogbejegyzésemet végigolvastad!

Azt gondolom érzékelted, miközben csupán olvastál, mennyi pillanatot éltél meg, és mennyi tudatosan választott megélést volt lehetőséged választani. 

A bejegyzés alatt megköszönöm, ha megosztod a megértéseidet, kérdéseimre adott válaszaidat és a választásaidat, melyeket a mai napon több pillanatban tudatos létednek megfelelően éltél meg! 

A 16 ismérv egy klassz kis darab a térképhez, melyhez október 18-án Neale Donald Walsch által egy újabb jelentős rész érkezik! 

Szeretettel invitállak ezen eseményre! 

Kattints a linkre és tarts velünk! 

 

Szeretettel,
Gál Beáta

Ha tetszett, kérlek oszd meg, és lájkold a bejegyzést:

Megosztás
Elküldöm emailben
Megosztás